Tjänster

Tjänster som Syncronisera erbjuder är:

Projektledning 

Byggprojektledning.
Syncroniseras uppdrag är att för byggherrens räkning leda projektet i stort – ekonomiskt, tekniskt och i tid.

Projekteringsledning
Syncroniseras uppdrag är att för byggherrens räkning leda projekteringen till färdig bygghandling, inom given budget.

Byggledning
Syncroniseras uppdrag är att  för byggherrens räkning bevaka att upphandlade entreprenader med fokus på tidplan, budget och kvalitet.

(läs mer om Projektledning här)

Produktionsstöd

CM-uppdrag (Construction Management)
Komplett åtagande för utförande av projekt genom s.k. delad entreprenad. Syncroniseras uppdrag är att samordna upphandling och utförande för beställarens räkning.

Produktionsstöd till entreprenörer, t ex:
Syncroniseras uppdrag är ibland att förse projektet med en erfaren platschef, ibland att ta hand om delar av dennes jobb.
Arbetsuppgifterna kan vara a
rbetsplatsplanering, tidplanering, ekonomisk uppföljning, ADP (arbetsplatsdisposition), logistikfrågor, AGB (att-göra-bättre).

(läs mer om Produktionsstöd här)

Besiktningar

Statusbesiktningar
Besiktning av större eller mindre objekt, t ex i samband med överlåtelse eller för upprättande av underhållsplaner

Entreprenadbesiktning
Entreprenadbesiktningar enligt AB04 och ABT 06, samt också i förekommande fall enligt ABS09.

(läs mer om Besiktningar här)

Kontrollansvar enl PBL

Kontrollansvar
I alla bygglovspliktiga ärenden måste byggherren enligt Plan- och Bygglagen (länk) anlita en kontrollansvarig. Syncronisera utför det som ett fristående uppdrag eller som del av ett projektledningsuppdrag.

(läs mer Kontrollansvarig enl PBL här)

Utredning, förstudier, mm

Det finns egentligen ingen ände på variationen på de utredningar, förstudier, utlåtanden, undersökningar och rapporter som efterfrågas i byggbranschen. Syncronisera kan bistå med alla sorters expertis i egna nätverket och med en helt egen förmåga att sätta allt i systematik och på pränt.