Besiktningar

OBS – Mattias Johansson (som ju är Syncronisera) utför besiktningar och kontrollansvar under bolaget Besiktningsgruppen

Entreprenadbesiktningar

Det är noga reglerat och en väl beprövad praxis i  hur entreprenadbesiktningar skall gå till. Våra regelverk AB04, ABT06 och ABS09 styr upp detta bra.
Det finns inte något lagkrav på besiktningsmannens utbildning men det som smäller högst i byggbranschen är de som  med i SBR:s besiktningsgrupp.
Mattias Johansson på Syncronisera är medlem i SBR.

Ofta i entreprenader så tar besiktningsmannen hjälp av biträdande besiktningsmän med speciell kompetens. Det kan vara VVS-, el- eller plåtkonsulter som då besiktigar en del av entreprenaden.

Statusbesiktningar

Statusbesiktningen regleras inte av någon regelbok men beskriver sig själv rätt så väl. Det handlar om att försöka slå fast vad som huset har för status, i vilket skick det är. Ofta är frågan ställd om vad som behövs göras i form av underhåll för att fastigheten inte skall tappa i värde och långsiktigt  fungera väl.

Statusbesiktningar sker i samband en bostadsrättsbildning och kompletteras då med en underhållsplan för de närmaste tio åren.

I kommersiella förvärv så utför Besiktningsgruppen emellanåt statusbesiktningar, då kallat TDD (technical due diligence). I de fallen kompletteras rapporten av en del ekonomiska data och marknadsbedömningar.

Undersökningar och utredningar

Det finns egentligen ingen ände på hur många olika sorters undersökningar och utredningar som görs i byggbranschen, Det kan vara allt från de utredningar som sker i tidigt skede för att utreda tekniska möjligheter och begränsningar i en fastighet till lokalbehov för en viss hyresgäst eller marknadsläge för ett visst nybygge.

Det kan även vara av ekonomisk karaktär, uppföljande att redan utförda projekt eller rena kalkyler för att bedöma möjligheter i ett tänkt projekt.