Produktionsstöd

Många entreprenörer behöver hjälp.

Syncronisera har erfarenhet från platskontor  på små och stora byggen sen slutet av åttiotalet. Skillnaden är stor i vissa avseenden, i andra har det inte hänt ett skit. Problemen och misstagen är desamma som då.

Syncronisera är en extern resurs som kan stötta ett byggföretag på flera olika sätt.  Antingen genom komplett platsledning med erfaren platschef och arbetsledare eller genom att vi hjälper till med delar av alla de moment en entreprenör får hantera.

På bygget kan det vara arbetsplatsplanering, tidplanering, ekonomisk uppföljning, APD (arbetsplatsdisposition) + logistik.
På kontoret kan det vara mängdning och kalkylering, inköp och upphandling, personalfrågor och utveckling.

Arbetsmiljöarbetet blir alltmer synligt och betydande. Syncronisera kan utföra Bas-U och, om det är en totalentreprenad, även Bas-P åt en entreprenör. Vi upprättar arbetsmiljöplan, går skyddsrond och uppdaterar arbetsberedningar med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Du kan läsa mer om arbetsmiljön i byggbranschen här.

CM-uppdrag (Construction Management)
För den byggherre som vill ha maximalt inflytande och insyn i byggentreprenaden kan vi utföra ett komplett åtagande för utförande av projekt genom s.k. delad entreprenad. Vi åtar oss att samordna upphandling och utförande för beställarens räkning, helst är vi då projektledare och har greppet om hela processen, men det funkar även med färdiga handlingar.

Exempel på när detta kan vara en väg att gå är när arbetet är tekniskt komplicerat och byggherren kan mer än dem som skall utföra det, kanske i kombination med att man vill handplocka dem som skall jobba i projektet på individnivå.

CM kallas ofta delad entreprenad, det är i grunden ingen entreprenadform utan kan vara både utförandeentreprenad (AB04) eller funktionsentreprenad (ABT06). Även ersättningsformen kan vara olika, fast pris eller löpande räkning.