Arbetsmiljön i byggbranschen

Byggarbetsplatser är farliga, man kan dö

Det dör 12-15 personer varje år i arbetsplatsolyckor på våra byggen. Några fler får behålla livet men skadas svårt. Ännu fler skadas lite grann, så där så det knappt märks. Väldigt många av oss skadas omärkligt och långsamt, dammet vi andas in och bullret och vibrationerna vi utsätter oss för är skadliga på sikt.

Samtidigt är det en ironi det en bekant till Syncronisera som länge jobbat med arbetsmiljön på ett större byggföretag berättade. Han kände att han hade mer att göra med kontorspersonal som var utbränd, vantrivdes eller drogs med belastningsskador. Hur går det ihop? Är gubbarna på bygget (för det är oftast gubbar) tåligare och mindre gnälliga än kontorsslavarna? Är det så att vi ändå har en rätt bra arbetsmiljö på byggena med att vi utsätter oss för olycksrisker av gammal vana?

Min gode vän har ett jättefint system med pärmar och checklistor, han utbildar ständigt personal i arbetsmiljöarbete, han gör flygande internrevisioner på arbetsplatserna. Vi är överens – problemet är inte att det saknas kunskap, resurser eller metoder – problemet är attityder. Fortfarande finns det en machojargong som dröjer sig kvar på en del byggen. Tuffa killar, typ. Eller?

Vi har tyvärr inte svaren på frågorna. Återkommer så fort vi löst det problemet.

Lagar och regler

Arbetsmiljölagen reglerar ganska så detaljerat vad vi skall göra och hur vi skall bete oss. För bara ett par år sen kom nya regler som säger att byggherrens ansvara för ganska mycket, mer än den ovana byggherren kanske är medveten om.

För den som inte vet vem som är Byggherre, för det missförstås ofta – Enligt Plan- och Bygglagen är byggherren “den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbete”.

Japp. Varenda villaägare, bostadsrättsföreningsstyrelse och ägare av hus blir byggherre i den stund de låter utföra arbete på kåken. Tuff skit.

Byggherren skall, om det är bygglovspliktigt, anlita en kontrollansvarig som skall säkerställa att byggarbetena utförs enligt lagar och regler. Det hjälper normalt byggnadskontoret till att påminna om.

Byggherren skall också enligt Arbetsmiljölagen alltid se till att det finns en arbetsmiljöplan och ombesörja att någon ansvarar för Bas-P och Bas-U.  De två sista är byggarbetsmiljösamordnare, den ena i projekteringsskedet och den andra i utförandeskedet. Bägge skall vara utbildade och lämpliga för uppgiften, dessutom. Här finns det ingen myndighet som påminner en innan, det här får man hålla koll på själv.

Läsa vidare själv?

Vi har samlat en del av de skrifter som Arbetsmiljöverket publicerat här och gjort ett urklipp ur Arbetsmiljölagen här.

Kolla in det och välkommen tillbaks 🙂