Arbetsmiljöverkets skrifter

AFS 2006:01 Asbest

AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2008:03 Maskiner

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras

AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar

AFS 1990:12 Ställningar

Arbetsmiljöverkets Temasida Bygg

Guide för hjälp att göra Arbetsmiljöplaner